regulamin - Snajper Nowa Deba - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne

regulamin

REGULAMIN
ZAWODÓW STRZELECKICH SNAJPER NOWA DĘBA  XVII Edycja lipiec 2018


Cel zawodów
Celem zawodów jest propagowanie strzelań karabinowych na duże odległości a także wymiana doświadczeń oraz
integracja środowisk służb mundurowych i sportowych. Zawody mają na celu po przez wzajemną rywalizacje podnosić
kwalifikacje funkcjonariuszy i żołnierzy jak również propagować konkurencje na gruncie cywilnym.
W trakcie współzawodnictwa wyłoniony będzie najlepszy strzelec.


Organizator Zawodów
Biuro Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w  Rzeszowie

Wykonawca:
Klub Strzelecki KASZTELAN LOK Rzeszów
Klub Strzelecki STRZELEC KUBIK LOK Mielec
Klub Żołnierzy Rezerwy OGNIOMISTRZ LOK Mielec

Termin i miejsce zawodów
06-08.07.2018 r. Nowa Dęba Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych


Program zawodów
06.07.2018r. piątek godz. 9,00 trening dla zarejestrowanych zawodników wg listy którzy wnieśli opłatę startową
07.07.2018r. sobota godz. 9.00 rozpoczęcie zawodów konkurencje
08.07.2018r. niedziela godz. 9.00 drugi dzień zawodów oraz  zakończenie zawodów

Dokładny program zawodów zostanie podany po zakończeniu rejestracji zawodników

Konkurencja
Broń: Karabin centralnego zapłonu w kalibrze od 222 do 458. Z wyłączeniem "magnum" jako odrębnej klasy sprzętowej.
Amunicja: Całkowity zakaz używania amunicji smugowej, przeciwpancernej, zapalającej i innej nie dozwolonej do
strzelań sportowych.

Bez strzałów próbnych!

Strzelanie nr 1:
Cel: tarcza SND 300  (o wymiarach 500x500mm)łość: 300 metrów.
Postawa: dowolna
Czas strzelania: 10 minut
Ilość strzałów: 10

Strzelanie nr 2:
Cel: tarcza SND 600 (o wymiarach 750x750mm)
Odległość: 600 metrów
Postawa: dowolna
Czas strzelania: 10 minut.
Ilość strzałów: 10

Strzelanie nr 3:
Cel: tarcza SND 800/1000/1200 (o wymiarach 1000x1000mm)
Odległość: 800 metrów
Postawa: dowolna
Czas strzelania: 10 minut
Ilość strzałów: 10

Strzelanie nr 4:
Cel: tarcza SND 800/1000/1200 (o wymiarach 1000x1000mm)łość: 1000
Postawa: dowolna.
Czas strzelania: 10 minut.
Ilość strzałów: 10

Strzelanie nr 5:
Cel: tarcza SND 800/1000/1200 (o wymiarach 1000x1000mm)łość: 1200
Postawa: dowolna.
Czas strzelania: 10 minut.
Ilość strzałów: 10

Klasyfikacja w poszczególnych konkurencjach oraz w trójboju w którym decyduje suma punktów uzyskanych
w strzelaniach nr 1, nr 2 oraz nr 3


Dodatkowe informacje w rozdziale "Koszty uczestnictwa" oraz "Sprawy różne".

Procedura strzelania
- Po sygnale zawodnicy zajmują stanowiska i przygotowują się do strzelania.
- Na komendę "Ładuj!" ładują magazynki i podpinają do broni.
- Po komendzie "START!" wykonują strzelanie wg warunków odpowiednich dla strzelania nr 1, 2, 3.
- Po komendzie "STOP - Rozładuj!" rozładowują broń, umożliwiają dokonanie kontroli przez sędziego.
- Każdy strzał przed komendą "START" i po komendzie "STOP" skutkuje odjęciem 10 pkt.!

1. Zawodnik strzela do jednej tarczy wg warunków strzelania nr. 1,2,3. z jednej zadeklarowanej jednostki broni.
2. Organizator dopuszcza możliwość strzelania z jednego egzemplarza broni przez dwóch zawodników.
3. Broń może być oparta (nie przymocowana/przykręcona) na jednym dowolnym przedmiocie przyniesionym przez
zawodnika. Do podparcia broni wolno używać np. plecaki lub zasobniki. Całość sprzętu (bez broni i amunicji)
dodatkowego używanego przez zawodnika nie może ważyć więcej niż 4,5 kg. I może podlegać kontroli przez obsługę
sędziowską.

- dopuszcza się używania dwójnogu składanego przymocowanego do jednostki broni
- tylna część broni nie może być oparta o podłoże oraz na dodatkowej podpórce (w przypadku fabrycznie mocowanych
lub dorabianych podpórek mają one być zdemontowane lub będą plombowane)
-  nie wolno stosować podpór benchrestowych, restów, skypodów, podstaw stałych metalowych lub z innego materiału,
stałych nie składanych podpór przykręconych do broni.
4. Na stanowisku strzeleckim zawodnik może posiadać tylko wymaganą ilość amunicji dla danego strzelania.
Posiadanie dodatkowej amunicji skutkuje dyskwalifikacją.

5. Awaria broni lub amunicji jest sprawą zawodnika.
6. Na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w pokrowcach, futerałach lub skrzyniach transportowych.
Jeżeli zawodnik wykorzysta go do podparcia lub stabilizacji broni, ekwipunek ten podlegał będzie ważeniu
wraz z pozostałym sprzętem.

7. Opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest tylko po jej rozładowaniu, sprawdzeniu przez sędziego i umieszczeniu
w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej. Nie zastosowanie się do wymogu skutkuje dyskwalifikacją.

8. Przebieg strzelań ocenianych może być rejestrowany przy pomocy urządzeń audio/video. Materiał ten dostępny jest
tylko i wyłącznie dla obsługi sędziowskiej. Nie podlega on publikacji oraz dystrybucji i nie może być wykorzystywany
do innych celów niż organizacyjnych Snajper Nowa Dęba.

9. Wszelkiego rodzaju przeglądy i naprawy broni można wykonywać tylko w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa.
10. Do strefy bezpieczeństwa nie wolno wnosić amunicji ostrej, ćwiczebnej a także atrap amunicji. Nie zastosowanie
się skutkuję dyskwalifikacją.

11. W trakcie przemieszczania się po terenie strzelnicy, broń powinna znajdować się w pokrowcu, futerale lub skrzyni
transportowej.

12. W sprawach spornych decyzje ostateczną podejmuje sędzia główny zawodów.

Uczestnictwo
W zawodach uczestniczyć mogą firmy, instytucje i osoby prywatne posiadające stosowne pozwolenia w zakresie
posiadania broni palnej, zarejestrowane w terminie po wniesieniu opłaty startowej.


Klasyfikacja
- Indywidualna.  

Nagrody
Za zajęcie miejsc 1  Puchary dla każdej z konkurencji 300 , 600 , 800 ,trójbój (300, 600, 800), 1000 , 1200m
Za zajęcie miejsc 1-3 Pamiątkowe medale

Za zajecie miejsc 1 - 6  Pamiątkowe Dyplomy.

Termin zgłoszeń
Rejestracja drogą elektroniczną na stronie   do 31.05.2018r. Ilość startujących ograniczona.

Koszty uczestnictwa
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
Opłata startowa - 210 zł (zawiera podatek VAT 22%) od zawodnika, nie dotyczy jednostek wojskowych.
w startowym  zawarty jest posiłek regeneracyjny w piątek na treningu i w sobotę podczas zawodów.

Opłata dodatkowa za konkurencje 1000 metrów - 70 zł.
Opłata dodatkowa za konkurencje 1200 metrów - 70 zł.
Opłatę startową można wpłacać na konto do dnia 16.06.201
8 r.
Na miejscu nie będzie możliwe zrealizowania opłaty!
Biuro Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Rzeszowie Ul. Gołębia 10, 35-205 Rzeszów
Nr rachunku PEKAO S.A. 41 1240 4764 1111 0000 4866 1236
z dopiskiem "Opłata XVII edycja SND 2018/ nr z listy zawodników"

Sprawy różne

1. W przypadku rejestracji i wniesienia opłaty startowej zawodnikowi, który rezygnuje ze startu nie przysługuje jej zwrot.
2. W dniu 06.07.2018r. w treningu mogą brać udział tylko i wyłącznie zarejestrowani zawodnicy z wniesioną opłatą
startową.

3. W przypadku większej liczby uczestników organizator ma prawo przeprowadzić rundę eliminacyjną, która rozgrywana
będzie w trakcie pierwszego strzelania ocenianego na odległość 300 metrów. Aby zakwalifikować się do strzelań na
dalsze odległości konieczne jest uzyskanie minimum 75% najlepszego wyniku w strzelaniu na odległość 300 metrów.
Jeżeli organizator uzna za konieczne rozegranie dogrywki w rundzie eliminacyjnej strzelanie odbywa się następną
odległość, 600 metrów. Aby zakwalifikować się do następnej serii ocenianej na 800 metrów należy uzyskać analogicznie minimum 75% najlepszego rezultatu uzyskanego w strzelaninach na 600 metrów.

4. Konkurencje dodatkowe na 1000 i 1200 metrów strzelać może zawodnik, który wniósł opłaty dodatkowe oraz brał
udział w strzelaniach 1,2 i 3.

5. Organizator otwiera klasę magnum po zarejestrowaniu się minimum 10 zawodników.
6. Broń dla klasy "Magnum": Karabin centralnego zapłonu w kalibrze od 222 do 458.
7. Zasady oceny trafień są zgodne z przepisami ISSF.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
z późń.zm.) uczestnik od momentu wysłania rejestracji wyraża zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych w
celach organizacyjnych i promocyjnych zawodów strzeleckich SNAJPER NOWA DĘBA

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego