Regulamin - Snajper Nowa Deba

Idź do spisu treści

Menu główne

Regulamin

Regulamin / Rules

REGULAMIN
ZAWODÓW STRZELECKICH SNAJPER NOWA DĘBA  IV Edycja Lipiec 2011

POBIERZ


Cel zawodów

Celem zawodów jest propagowanie strzelań karabinowych na duże odległości a także wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk służb mundurowych i sportowych. Zawody mają na celu po przez wzajemną rywalizacje podnosić kwalifikacje funkcjonariuszy i żołnierzy jak również propagować konkurencje na gruncie cywilnym. W trakcie współzawodnictwa wyłoniony będzie najlepszy strzelec.

Organizator Zawodów

Biuro Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w  Rzeszowie

Wykonawca:

Klub Strzelecki KASZTELAN LOK Rzeszów
Klub Strzelecki STRZELEC KUBIK LOK Mielec
Klub Żołnierzy Rezerwy LEGION LOK Stalowa Wola

Termin i miejsce zawodów

08-10.07.2011 r. Nowa Dęba Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych
Strzelnica Piechoty

Program zawodów

08.07.2011r. piątek godz. 9,00 trening dla zarejestrowanych zawodników którzy wnieśli opłatę startową
09.07.2011r. sobota godz. 9.00 rozpoczęcie zawodów konkurencje 300, 600 , 800 , 1000, 1200 m
10.07.2011r. niedziela godz.. 11,00 zakończenie zawodów
Dokładny program zawodów zostanie podany po zakończeniu rejestracji zawodników

Konkurencja

Broń: Karabin centralnego zapłonu w kalibrze od 222 do 458. Z wyłączeniem "magnum" jako odrębnej klasy sprzętowej.
Amunicja: Całkowity zakaz używania amunicji smugowej, przeciwpancernej, zapalającej i innej nie dozwolonej do strzelań sportowych.
Bez strzałów próbnych!

Strzelanie nr 1:

Cel: tarcza SND 300  (o wymiarach 500x500mm)

Odległość: 300 m
Postawa: dowolna
Czas strzelania: 15 minut
Ilość strzałów: 10

Strzelanie nr 2:

Cel: tarcza SND 600 (o wymiarach 750x750mm)

Odległość: 600 m
Postawa: dowolna
Czas strzelania: 15 minut.
Ilość strzałów: 10

Strzelanie nr 3:

Cel: tarcza SND 800/1000/1200 (o wymiarach 1000x1000mm)
Odległość: 800 m
Postawa: dowolna
Czas strzelania: 15 minut
Ilość strzałów: 10

Strzelanie nr 4:

Cel: tarcza SND 800/1000/1200 (o wymiarach 1000x1000mm)
Odległość: 1000 m
Postawa: dowolna.
Czas strzelania: 15 minut.
Ilość strzałów: 10

Strzelanie nr 5:

Cel: tarcza SND 800/1000/1200 (o wymiarach 1000x1000mm)
Odległość: 1200 m
Postawa: dowolna.
Czas strzelania: 15 minut.
Ilość strzałów: 10

Klasyfikacja w poszczególnych konkurencjach oraz w trójboju w którym decyduje suma punktów uzyskanych w strzelaniach nr 1, nr 2 oraz nr 3

Dodatkowe informacje w rozdziale "Koszty uczestnictwa" oraz "Sprawy różne".

Procedura strzelania

- Po sygnale zawodnicy zajmują stanowiska i przygotowują się do strzelania.
- Na komendę "Ładuj!" ładują magazynki i podpinają do broni.
- Po komendzie "START!" wykonują strzelanie wg warunków odpowiednich dla strzelania nr 1, 2, 3.
- Po komendzie "STOP - Rozładuj!" rozładowują broń, umożliwiają dokonanie kontroli przez sędziego.
- Każdy strzał przed komendą "START" i po komendzie "STOP" skutkuje odjęciem 10 pkt.!

1. Zawodnik strzela do jednej tarczy wg warunków strzelania nr. 1,2,3. z jednej zadeklarowanej jednostki broni.
2. Organizator dopuszcza możliwość strzelania z jednego egzemplarza broni przez dwóch zawodników.
3. Broń może być oparta (nie przymocowana/przykręcona) na jednym dowolnym przedmiocie przyniesionym przez zawodnika. Do podparcia broni wolno używać np. plecaki lub zasobniki. Całość sprzętu (bez broni i amunicji) dodatkowego używanego przez zawodnika nie może ważyć więcej niż 8 kg. I może podlegać kontroli przez obsługę sędziowską.
- dopuszcza się używania dwójnogu przymocowanego do jednostki broni
- tylna część broni nie może być oparta o podłoże oraz na dodatkowej podpórce
4. Na stanowisku strzeleckim zawodnik może posiadać tylko wymaganą ilość amunicji dla danego strzelania. Posiadanie dodatkowej amunicji skutkuje dyskwalifikacją.
5. Awaria broni lub amunicji jest sprawą zawodnika.
6. Na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w pokrowcach, futerałach lub skrzyniach transportowych. Jeżeli zawodnik wykorzysta go do podparcia lub stabilizacji broni, ekwipunek ten podlegał będzie ważeniu wraz z pozostałym sprzętem.
7. Opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest tylko po jej rozładowaniu, sprawdzeniu przez sędziego i umieszczeniu w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej. Nie zastosowanie się do wymogu skutkuje dyskwalifikacją.
8. Przebieg strzelań ocenianych może być rejestrowany przy pomocy urządzeń audio/video. Materiał ten dostępny jest tylko i wyłącznie dla obsługi sędziowskiej. Nie podlega on publikacji oraz dystrybucji i nie może być wykorzystywany do innych celów niż organizacyjnych Snajper Nowa Dęba.
9. Wszelkiego rodzaju przeglądy i naprawy broni można wykonywać tylko w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa.
10. Do strefy bezpieczeństwa nie wolno wnosić amunicji ostrej, ćwiczebnej a także atrap amunicji. Nie zastosowanie się skutkuję dyskwalifikacją.
11. W trakcie przemieszczania się po terenie strzelnicy, broń powinna znajdować się w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej.
12. W sprawach spornych decyzje ostateczną podejmuje sędzia główny zawodów.


Uczestnictwo

W zawodach uczestniczyć mogą firmy, instytucje i osoby prywatne posiadające stosowne pozwolenia w zakresie posiadania broni palnej, zarejestrowane w terminie po wniesieniu opłaty startowej.

Klasyfikacja

- Indywidualna.
- Zespołowa. Zespoły dwuosobowe (suma punktów zdobyta przez zespół).

Nagrody

Za zajęcie miejsc 1 - 3 Puchary dla każdej z konkurencji 300 , 600 , 800 ,trójbój (300, 600, 800), 1000 , 1200m
Za zajecie miejsc 1 - 6  Pamiątkowe Dyplomy.

Termin zgłoszeń

Rejestracja drogą elektroniczną na stronie   od 23.05 do 27.06.2011 roku. Ilość startujących ograniczona.

Koszty uczestnictwa

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
Opłata startowa - 150 zł (zawiera podatek VAT 23%) od zawodnika, nie dotyczy jednostek wojskowych.
Opłata dodatkowa za konkurencje 1000 metrów - 60 zł.
Opłata dodatkowa za konkurencje 1200 metrów - 60 zł.
Opłatę startową można wpłacać na konto do dnia 30.06.2011 r.
Biuro Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Rzeszowie Ul. Gołębia 10
PL 35-205 Rzeszów
Nr account: PEKAO S.A. 41 1240 4764 1111 0000 4866 1236
IBAN Code: PL 41 1240 4764 1111 0000 4866 1236
SWIFT/BIC-Code: PKOPPLPW
     z dopiskiem "Opłata startowa IV Edycja Snajper Nowa Dęba 2011"
Fakturę VAT można otrzymać w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty i przesłaniu prośby, wraz pełnymi danymi firmy, mailem na adres: podkarpacki_lok@wp.pl


Sprawy różne

1. W przypadku rejestracji i wniesienia opłaty startowej zawodnikowi, który rezygnuje ze startu nie przysługuje jej zwrot.
2. W dniu 08.07.2011r. w treningu mogą brać udział tylko i wyłącznie zarejestrowani zawodnicy z wniesioną opłatą startową.
3. W przypadku większej liczby uczestników organizator ma prawo przeprowadzić rundę eliminacyjną, która rozgrywana będzie w trakcie pierwszego strzelania ocenianego na odległość 300 metrów. Aby zakwalifikować się do strzelań na dalsze odległości konieczne jest uzyskanie minimum 75% najlepszego wyniku w strzelaniu na odległość 300 metrów. Jeżeli organizator uzna za konieczne rozegranie dogrywki w rundzie eliminacyjnej strzelanie odbywa się następną odległość, 600 metrów. Aby zakwalifikować się do następnej serii ocenianej na 800 metrów należy uzyskać analogicznie minimum 75% najlepszego rezultatu uzyskanego w strzelaninach na 600 metrów.
4. Konkurencje dodatkowe na 1000 i 1200 metrów strzelać może zawodnik, który wniósł opłaty dodatkowe oraz brał udział w strzelaniach 1,2 i 3.
5. Organizator otwiera klasę magnum po zarejestrowaniu się minimum 10 zawodników.
6. Broń dla klasy "Magnum": Karabin centralnego zapłonu w kalibrze od 222 do 458.
7. W przypadku drużyn, każda firma, jednostka, klub lub organizacja wystawia po jednej drużynie w każdej klasie sprzętowej.
8. W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez zawodników po ostatnim strzelaniu, organizator przeprowadza dogrywkę.
9. Zasady oceny trafień są zgodne z przepisami ISSF.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń.zm.) uczestnik od momentu wysłania rejestracji wyraża zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych w celach organizacyjnych i promocyjnych zawodów strzeleckich IV Edycji SNAJPER NOWA DĘBA Lipiec 2011.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego